Hvordan kontrolleres vedligeholdelse og hygiejne?

Den tilsynsførende kontrollerer, at du har styr på dine hygiejnen i lokaler og maskiner. Du skal sikre, at de er i ordentlig stand og nemme at holde rene. Det gælder både køkken, lager og serveringsområder.

Kravene til lokaler er i den forbindelse blandt andet at:

Bordplader og hylder: Skal være hele og glatte, så madrester og snavs ikke kan sætte sig i sprækker. Og de skal slutte tæt til væggen og kunne tåle at blive vasket med vand og sæbe.

Gulve og vægge: Skal være hele og kunne tåle vand og sæbe.

Lofterne: Skal være behandlede, så de er nemme at holde og så der ikke kan samle sig støv eller dannes kondens.

Køle- og fryserum: Skal have termometer, så du kan holde øje med at der hele tiden er koldt nok.

Døre og porte: Skal slutte tæt, så der ikke kommer mus og rotter ind.

Afløbsriste: Skal sidde fast, så der ikke kommer rotter op.

Vinduer og ventilationskanaler: Skal have net for, så der ikke kommer insekter ind.

Udendørsarealer: Skal være ryddede og rene.

Affaldscontainere: Skal være store nok, så de altid er helt lukkede. Der må ikke ligge affald og skrald rundt om containerne.

 

• De skal virke. Det gælder både for maskiner til at fremstille fødevarer – fx røremaskinen – og de maskiner, der bruges i forbindelse med opvask, rengøring og desinfektion.

• Opvaskemaskinen skal have så varmt vand, at tallerkner og bestik bliver ordentligt rene. Bakterier må ikke kunne spredes fra en gæste til andre via bestikket.

• De skal holdes rene. Der må fx ikke sidde snavs og rester i de små hjørner og huller, som den slags maskiner ofte har. Det er som regel nødvendigt at skille maskinen helt ad.

• Udstyr – fx borde og knive – skal være ordentligt rene og desinficerede.

• Rulleborde og andet udstyr til at transportere råvarer og fødevarer skal også i god stand og nemme at holde rene.

Kravene om vedligeholdelse gælder også for transportvogne og transportbeholdere til fødevarer – også her skal det fx være sikret mod skadedyr og anden forurening under transport.

Tilbage til egenkontrol

Råvaren

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Råvaren

Råvaren

Økologi

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Økologi

Økologi