Har jeg rettigheder?

Som virksomhed har du en række rettigheder overfor fødevarekontrollen.

Dine rettigheder er blandt andet:

Kontrollens formål: Du skal have at vide, hvorfor den tilsynsførende kommer i din virksomhed, og hvad der bliver fundet under kontrollen.

Partshøring: Den tilsynsførende skal spørge dig om din mening inden der bliver skrevet et påbud eller et forbud.

Forbrugeranmeldelser: Den tilsynsførende skal fortælle dig, hvis et kontrolbesøg sker, fordi en forbruger eller en konkurrent har anmeldt din virksomhed til fødevareregionen. Og du har næsten altid ret til at få at vide, hvem der har anmeldt din virksomhed.

Klage over påbud, forbud og indskærpelser: Hvis du har fået et påbud eller et forbud (dvs. en sur mund på din smileyrapport), kan du klage til Klagesekretariatet over det. Så får du sagen behandlet en gang til. Du kan også klage over indskærpelser (dvs. et lille smil), der udløser ekstra kontrolbesøg, som du skal betale for.

Vejledning om reglerne: Den tilsynsførende skal vejlede dig om reglerne.
Fødevarestyrelsens registre: Du har ret til at få at vide, hvad der står om din virksomhed i Fødevarestyrelsens registre.

Ekstra kontrolbesøg: Hvis du er ny ejer/bruger af virksomheden, kan du bestille et ekstra kontrolbesøg, og på den måde hurtigt få den forrige ejers/brugers kontrolrapport skiftet ud. Du skal selv betale for bestilt kontrol.

Kontrolrapport i reklamer: Du må gerne bruge din kontrolrapport og din elitesmiley i dine reklamer – men det skal altid være den nyeste rapport.

Kommentarer på kontrolrapport: Du har mulighed for at få dine egne kommentarer til kontrolrapporten på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside. Det kan du gøre på en særlig blanket, som den tilsynsførende har.

Linke til kontrolrapport: På smiley-hjemmesiden er der vejledning i, hvordan du nemmest linker til din kontrolrapport.

Tilbage til egenkontrol

Råvaren

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Råvaren

Råvaren

Økologi

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Økologi

Økologi