Foregår der kontrol af inventar og maskiner?

Den tilsynsførende kontrollerer, at du har styr på indretningen af dine lokaler. Du skal sikre, at indretningen passer til den mad, som du laver og serverer.
Kravene til lokalerne er blandt andet at:

Antal: Du skal have tilstrækkelig plads til både at lave maden og opbevare råvarerne.

Størrelse: Der skal være plads nok, så råvarer og færdigvarer ikke bliver blandet sammen. Køle- og fryserum skal være så store, at fødevarerne kan køles hurtigt ned.

Placering: Dine arbejdsområder og lokaler skal ligge i en rækkefølge, som betyder at varerne ikke skal transporteres mere end højst nødvendigt. På den måde minimeres risikoen for, at der sker forurening undervejs.

Rengøring: Lokalerne skal være indrettede så der kan gøres rent over det hele. Maskiner og udstyr kan med fordel sættes på ben eller monteres med hjul.

Temperatur: Alle lokaler skal kunne holde den krævede temperatur hele tiden.

Håndvaske: Der skal være de nødvendige håndvaske i lokalerne, så de ansatte nemt kan vaske hænder.

Personalelokaler: Der skal være lokaler til omklædning, bad og pauser.

Personaletoiletter: Toiletterne skal have håndvaske med varmt vand, sæbe og engangshåndklæder.

Kundetoiletter: Toiletterne skal have forrum og håndvaske med varmt vand, sæbe og engangshåndklæder.

Områder til at vaske fødevarer i: Disse områder skal være adskilte fra opvaske-områder.

Der er de samme krav til indretningen af transportvogne og beholdere, som der er til lokaler i bygninger.

Transport af fødevarer skal ske ved den rigtige temperatur og på en hygiejnisk forsvarlig måde.

Kravet om temperatur og rengøring gælder for alle transportmidler – både for lastrummet i en varevogn og for beholderen til fødevarerne.

Tilbage til egenkontrol

Råvaren

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Råvaren

Råvaren

Økologi

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Økologi

Økologi