Hvad med dit personale?

Den tilsynsførende kontrollerer, at du har styr på dine ansattes hygiejne. Du skal sikre, at dit personale ikke spreder snavs, bakterier og sygdomme til fødevarerne.

Der er krav om, at personalet har den nødvendige uddannelse i fødevare-hygiejne, hvis de arbejder i produktionen. Og du skal sørge for at personalet har fået den nødvendige instruktion i fødevarehygiejne i din virksomhed.

Du skal desuden sikre faste retningslinier om:

Rent arbejdstøj: Personalets arbejdstøj skal være rent ved arbejdsdagens start. I nogle virksomheder skal medarbejderne skifte tøj flere gange om dagen.

Daglig hygiejne: Personalet skal have gode vaner om hygiejne i forbindelse med toiletbesøg og pauser.

Sygdomme og sår: Personalet skal kende forholdsreglerne ved sygdom og sår. Den daglige leder skal desuden have kendskab til sygemeldinger.

Ansatte, som har været syge eller har sår på hænder og arme, skal som regel undgå kontakt med fødevarer, indtil de kan erklæres helt raske.

Tilbage til egenkontrol

Menuplaner

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Menuplaner

Menuplaner

Månedens portræt

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken.Månedens_Portræt

Månedens portræt