Har du styr på dine papirer?

Den tilsynsførende kontrollerer, at du har styr på papirerne i din virksomhed.

De vigtigste papirer er:
Autorisation: Din virksomhed skal være autoriseret til at fremstille de fødevarer, som du sælger. Det skal du søge om, før du starter produktionen. Dine transportmidler skal også være registreret eller autoriseret hos fødevareregionen, inden du må bruge dem. Din autorisation skal dække alle dine aktiviteter.

Autorisation/import: Hvis du selv henter – eller er den første modtager af – kød, fisk, æg eller mælk fra andre lande, skal denne aktivitet være en del af din autorisation. Regionen skal vide, hvilke typer varer det drejer sig om. Du skal bruge en særlig blanket.

Egenkontrol: Du skal have særlige planer for, hvordan du holder styr på din virksomhed. Det kaldes egenkontrol. Virksomheder med lav risiko skal ikke have skriftlig egenkontrol.

Hygiejneuddannelse: Du skal have dokumentation for den hygiejneuddannelse, som dine ansatte har gennemført.

Sporbarhed – leverandører: Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan fx være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange, det drejer sig om.

Sporbarhed – kunder: Du skal have papir på, hvad du sælger. Og papir på hvem du sælger til, hvis du sælger til andre virksomheder. Ved at have styr på hvem du køber af og hvem du sælger til, bliver det muligt at finde varerne, hvis det viser sig at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.

Økologigodkendelse: Hvis du fremstiller økologiske fødevarer, skal du have en særlig økologigodkendelse og overholde en række særlige regler om dokumentation for varer ind og ud af din virksomhed.

Dokumentation af egenkontrol: Du skal have dokumentation for at du følger dit egenkontrolprogram. Det kan fx være temperaturregistreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og diverse erklæringer fra andre myndigheder.

Dokumentation af sammenhængen mellem de råvarer du køber, og de færdigvarer du sælger. Hvis du fx reklamerer med spelt-brød, skal du kunne dokumentere, at du har brugt spelt-mel og ikke kun almindeligt hvedemel. Og hvis dine pølser sælges som økologiske pølser, skal du kunne dokumentere det.

Tilbage til egenkontrol

Menuplaner

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Menuplaner

Menuplaner

Månedens portræt

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken.Månedens_Portræt

Månedens portræt