Hvordan forløber kontrollen af din kantine?

Den tilsynsførende kan vejlede dig om reglerne, men det er altid dit ansvar, at de bliver overholdt.

Kontrollen sker på flere måder:
• Kontrol af din egenkontrol
• Gennemgang af din virksomhed – lokaler, maskiner og varer
• Kontrol af dine papirer – autorisation, registrering og sporbarhed

Kontrollen må se det hele og kommer normalt uden varsel. Det kaldes også uanmeldt kontrol. På den måde kan den tilsynsførende se, hvordan din virksomhed fungerer på en almindelig dag og se, hvad du gør for at overholde reglerne.

Kontrol af en kantine forekommer 3 gange årligt.

Den tilsynsførende må se hele din virksomhed, alle dine papirer og tage prøver i din virksomhed.
Nogle ting bliver kontrolleret, hver gang den tilsynsførende er i virksomheden, andre bliver checket med mellemrum.
Hvis den tilsynsførende fandt problemer på det forrige kontrolbesøg, bliver det checket, at du har fået det ordnet.

Når kontrollen er slut, får du en kontrolrapport, som den tilsynsførende gennemgår sammen med dig. Kontrolrapporten kaldes også en smiley-rapport og den beskriver, hvad der er kontrolleret og hvad den tilsynsførende har fundet. Fx at rengøringen på lageret er kontrolleret og at det var i orden.

Hvis der er fundet overtrædelser, kan der være en sanktion på kontrolrapporten – dvs. en indskærpelse, et påbud, forbud eller et administrative bødeforelæg eller en politianmeldelse.

Du skal hænge kontrolrapporten op i stedet for den rapport, du fik sidste gang den tilsynsførende var på kontrolbesøg hos dig. Rapporten skal hænge, så dine kunder nemt kan læse, hvad der står i den, og så de kan læse det inden de kommer ind i forretningens lokale.

Tilbage til egenkontrol

Årstidens råvarer

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Økologi

Årstidens råvarer

Opskrifter

Kantinen-Foreningen_Kantine_Køkken-Opskrifter

Opskrifter